Anasayfa
               


  Menü
 
  Laboratuvarlarımız
 
 
  Site'de ara
 
   
 
 
  Makaleler
   
  Ürünler
 
  Dergi
 
  Müşteri Anketleri
 
  Staj başvuruları
  Ürünlerı

BRUPEN M (Konjiktival)

Kompozisyonu: Bir doz aşı (40 ± 2µl) :

Brucella melitensis Rev.1 0.5-2X109 CFU

Kaziton 1.0 mg

Sukroz 2.0 mg

Sodyum glutamat 0.4 mg

Endikasyonları:

3-6 aylık kuzu ve oğlakların bruselloza karşı aktif bağışıklanması amacı ile kullanılır. Ancak brusellosis prevelansının yüksek olduğu endemik bölgelerde tüm sürünün kitle aşılaması hastalığın kontrolünde izlenecek tek yoldur. Brusellosis ile mücadele programlarında kitle aşılaması öngörülüyor ise, her yaş ve cinsiyetteki koyun ve keçiler aşılanabilirler.

Kontraendikasyonları:

Gebe hayvanlarda uygulandığında aşı suşu infeksiyonuna bağlı abortlar görülebilir ve etkenin süt ve vajinal akıntılar ile saçımı söz konusu olabilir. Bu nedenle gebe hayvanların aşılanmaması tavsiye olunur. Ancak bu yan etkiler çiftleşmeden en az iki ay önce, laktasyonda ve gebeliğin son ayında yapılan aşılamalar ile minimize edilebilir.

Uygulama ve dozaj:

Aşı kalibreli bir damlalık vasıtası ile konjuktival olarak uygulanır. Aşı şişesinin içindeki liyofilize peletin tümü ambalaj içerisinde sunulan 2 ml (50 dozluk) veya 4 ml (100 dozluk) özel boyalı steril aşı sulandırma sıvısı ile sulandırıldıktan sonra dikkatlice homojenize olması sağlanır. Bu arada köpük oluşturmamaya dikkat edilir. Peletin tamamen erimesi için birkaç dakika beklendikten sonra, sulandırılmış aşının bulunduğu şişenin ağzına kalibreli damlalığı monte edilir. Bir damla (40±2µl) aşı süspansiyonu hayvanın konjuktiva yada konjuktival kesesine dikkatlice damlatılır. Eğer damlanın uygun olarak damlatılamadığı ya da kısmen uygulandığı düşünülüyorsa diğer göze tekrarlanarak damlatılır.

Uyarılar:

1.Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır.

2.Liyofilize aşı peleti sulandırıldıktan sonra azami 6(altı)saat içinde kullanılmalıdır.

3.Aşılamayı takiben kullanılmış aşı şişeleri, dilüent şişeleri, damlalık ve kapakları, eldiven maske diğer koruyucu amaçla kullanılmış maddeler uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

4.Uzun süre güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmış aşılar, soğuk zincir içinde nakledilmemiş olan ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş olan aşılar kullanılmamalıdır.

5.B.melitensis Rev.1 aşı suşu insanlarda infeksiyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle aşının uygulanmasında ve sonrasında uygun biyogüvenlik önlemlerinin alınması önem taşımaktadır. Aşılama süresince eldiven, önlük, maske gibi koruyucu giysiler giyilmeli ve gerektiğinde kullanılmak üzere antiseptik solüsyonlar hazır bulundurulmalıdır. Aşının sulandırılması ve damlalığın yerleştirilmesi aşamalarında aşının deri ve göz ile temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle bir temas durumunda, hemen alkol veya uygun bir dezenfektan temas olunan bölgeye uygulanmalıdır. Uygulayıcının aşı ile kazara kontaminasyonu durumunda derhal tıbbi yardım aranmalıdır.

6.Bu ürün yalnızca veteriner hekimler veya hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenleri tarafından uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

1.Deri altı uygulamaya göre çok daha kısa sürede kaybolmasına rağmen, aşı uygulanan hayvanlarda serolojik testlerde yalancı pozitif reaksiyonlar gözlenebilir.

2.Son derece ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşının uygulanmasını takiben 2 saat içerisinde gelişebilecek anafilaktik şok halinde adrenerjik (1/5000 lik atropin sülfat eriyiğinden 12 saat ara ile iki kez 10 ml. deri altı) ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

Yasal arınma süresi:

Aşılanan hayvanların 3 ay süre ile kesilmemeleri tavsiye olunur

Saklama koşulları:

Aşı +2ºC/+8ºC de karanlıkta ve dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

Ambalaj şekli:

50 dozluk liyofilize aşı 2 ml ve 100 dozluk liyofilize aşı 4 ml özel boyalı sulandırma sıvısı ve kalibreli damlalıkların birlikte bulunduğu karton kutularda ambalajlanmıştır.

İmha şartları:

Sulandırılıp kullanılmayan aşılar 15 dakika süre ile kaynatılarak, aşılamayı takiben kullanılmış aşı şişeleri, sulandırma şişeleri, damlalık ve kapakları, eldiven maske diğer koruyucu amaçla kullanılmış maddeler ise uygun bir dezenfektan ile muamele edilerek veya yakma fırınına gönderilerek uygun bir şekilde imha edilir. Kullanılmayan aşılar imha için üreticiye iade edilir.

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 34890 Pendik-İSTANBUL

Tel.Santral: (0216)390 12 80 /4 hat Faks: (0216)354 76 92 – (0216)354 02 49

e-posta : pendik@penvet.gov.tr

www.penvet.gov.tr

...

 Anasayfa | Ürünler | Araştırmalar | Laboratuvarlar | İletisim

© 2000-2008 Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.